Uprzejmie informuję, że w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

29 listopada 2016 r. o godz. 9.30
lek. Robert KWIATKOWSKI
Temat rozprawy: " Wpływ diagnostyki inwazyjnej węzłów chłonnych śródpiersia na wyniki leczenia skojarzonego niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniu III A".
Promotor:            Dr hab.n.med. Marcin ZIELIŃSKI
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Witold RZYMAN
                          Prof.dr hab.n.med. Krzysztof SKŁADOWSKI

29 listopada 2016 r. o godz. 10.45
lek. Ksymena URBANEK
Temat rozprawy: " Aktywność ścieżki sygnałowej Noth/ligand podczas różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych do osteoblastów".
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Aleksander L.SIEROŃ 
Recenzenci:         Prof.dr hab.n.med. Mariusz Zdzisław RATAJCZAK 
                         Prof.dr hab.n.med. Sławomira KYRCZ-KRZEMIEŃ

29 listopada 2016 r. o godz. 12.00
mgr Weronika GALLERT-KOPYTO
Temat rozprawy: " Analiza stabilności posturalnej pacjentów po zabiegach aloplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego z oceną jakości ich życia."
Promotor:           Prof.dr hab.n.med. Damian KUSZ
Recenzenci:        Prof.dr hab.n.med. Andrzej CZAMARA
                        Prof.dr hab.n.med. Zbigniew ŚLIWIŃSKI

29 listopada 2016 r. o godz. 13.15
lek. Grzegorz CWYNAR
Temat rozprawy:  „Profil ekspresji genów naprawy DNA w gruczolakoraku endometrium o różnym stopniu zróżnicowania histopatologicznego”.
Promotor:          Prof. dr hab. n.med. Andrzej WITEK
Recenzenci:        Prof. dr hab. n.med. Antoni BASTA
                        Prof. dr hab. n.med. Łukasz WICHEREK

 

Rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

[Przesłano przez:  Jolanta Kotas]