Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:
22 listopada 2016 r. o godz. 9.30
lek. Michał JELONEK
Temat rozprawy:     “ Zastosowanie nowej generacji stentów uwalniających leki w leczniu pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym”.
Promotor:      Prof.dr hab.n.med. Paweł BUSZMAN
Recenzenci:    Prof.dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
                    Prof.dr hab.n.med. Adam WITKOWSKI

Rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]