DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

22.11.2016 r. godz. 1230
Lek. Grażyna KUCHARSKA
Promotor:       Dr hab. n. med.  Lidia Hyla-Klekot
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Piotr Adamczyk
Temat pracy:  Przydatność oznaczania lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) w moczu we wczesnym etapie zakażenia układu moczowego u dzieci

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                                                                     


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]