Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 24.11.2016 r. o godz. 11,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Anny Gruenpeter
na temat:     „Ocena stężeń leptyny i adiponektyny w osoczu krwi dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów”
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Dr hab. n. med. Ryszard Drożdż – UJ Collegium Medicum w Krakowie
                  Prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Robert Wojtyczka


[Przesłano przez: Anna Jermakowicz]