Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

21 listopada 2016 r.  o godz. 12:00
mgr Patrycja Krawczyk
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Ocena jakości żywienia kobiet w ciąży fizjologicznej.
Promotor:      prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Promotor pomocniczy: dr n. med. Urszula Sioma-Markowska
Recenzenci:    prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
                    prof. dr hab. n. hum. Maria Kózka

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]