Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

16 listopada 2016 r.  o godz. 1230
lek. Tomasza Nitonia

na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Temat pracy:  Skala diagnostyczna w przedoperacyjnej ocenie ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego.
Promotor:       dr hab. n. med. Bogdan Chmiel
Recenzenci:    dr hab. n. med.  Damian Czyżewski
                     dr hab. n med. Marek Kawecki

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]