DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 27 października 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

27.10.2016 r. godz. 945
Lek. Dorota SYGUŁA
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Jerzy Kozielski
Promotor pomocniczy: Dr n. med. Roman Rauer
Temat pracy: Ocena przydatności oznaczania mezoteliny w diagnostyce płynu opłucnowego    o różnej etiologii

27.10.2016 r. godz. 12
00
Lek. Mateusz KNOP
Promotor: Prof. dr hab. n. med.  Małgorzata Szkutnik
Temat pracy: Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego u dzieci poniżej 3 roku życia

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)                                                                     


[Przesłano przez: A. Gil]