Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamia, że w dniu 27.10.2016 r. o godz. 14,00 w Sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Marty Pijet
na temat:   „Optymalizacja oceny obrazu cyfrowego biopsji endomiokardialnej przeszczepionego serca celem diagnostyki ostrego odrzucania z wykorzystaniem analizy fraktalnej”
Promotor:    Prof. dr hab. n. med. Michał Zakliczyński – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Dr hab. n. med. Marcin Gruchała prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
                  Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki – Warszawski Uniwersytet Medyczny

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytet Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl 

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Dr hab. n. med. Katarzyna Komosińska-Vassev


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]