Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

18 październik  2016r. o godz. 10.45
lek. Andrzej PYRLIK
Temat rozprawy: „ Porównanie skutecznosci angioplastyki wieńcowej z wszczepieniem stentów pokrywanych przeciwciałem anty-CD34 oraz stentów metalowych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym bez uniesienia odcinka ST”.
Promotor:            Prof. dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
Recenzenci:         Prof.dr hab.n.med. Maria TRUSZ-GLUZA
                          Prof.dr hab.n.med. Maciej LESIAK

18 październik  2016 r.  o godz. 12.00
 lek. Wojciech MERK
Temat rozprawy: „ Badanie wybranych polimorfizmów genów: transportera aminokwasów pobudzających oraz transportera glicyny 1 u chorych na schizofrenię”.
Promotor:            Dr hab.n.med. Krzysztof KUCIA
Recenzenci:         Prof.dr hab.n.med. Marcin WOJNAR
                         Prof.dr hab.n.med. Władysław LASOŃ

Rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]