Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

24 października 2016 r.      o godz. 12:00       lek. Dominiki Sajdak
na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Temat pracy:  Ocena występowania zaburzeń hormonalnych i stężenia adipokin u dziewcząt rzadko miesiączkujących.
Promotor:      dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Recenzenci:    prof. dr hab. n. med. Lidia Hirnle
                    prof. dr hab. n med. Romuald Dębski

 

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. med. Michał Holecki

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]