Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

12 października 2016 r.      o godz. 12:00        lek. Jakuba Staniczka
na stopień naukowy doktora nauk medycznych

Temat rozprawy: Skuteczność terapeutyczna maści propolisowej z dodatkiem 1% nanosrebra w terapii ran doświadczalnych.
Promotor:         dr hab. n. med.  Rafał Stojko, prof. nadzw. SUM 
Recenzenci:       dr hab. n. med. Andrzej Madej
                         dr hab. n. med. Paweł Millart

Rozprawa doktorska wraz z opiniami recenzentów znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenia rozpraw doktorskich, łącznie z recenzjami, umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Jan Duława

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]