Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

 

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej

4 października 2016 r.   o godz.10.45      mgr Agata KRAUZE
Temat rozprawy:     „ Ocena biodegradacji polimeru pokrywającego stent i analiza kinetyki uwalnianego z jego powierzchni sirolimusa w odniesieniu do efektów biologicznych obserwowanych po interwencji wieńcowej na modelu eksperymentalnym".
Promotor:     Dr hab.n.med. Krzysztof MILEWSKI
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Andrzej MADEJ
                   Dr hab.n.med. Jacek LEGUTKO

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof. dr hab. Andrzej Witek 
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]