Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 28 września 2016 r. o godz. 1200 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Lucyny Szefczyk-Polowczyk
na temat     „Funkcjonowanie rodzin dzieci leczonych z powodu wodogłowia w latach 2000-2010 w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach”
Promotor:    prof. dr hab. n. med. Marek Mandera
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zakrzewski
                  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]