DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 27 września 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

27.09.2016 r. godz. 1100
Lek. Anna MARKOWICZ
Promotor:       Prof. dr hab. n. med.  Władysław Grzeszczak
Promotor pomocniczy:  Dr n. med. Beata Łącka-Gaździk
Temat pracy:   Ocena wyrównania nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę w zależności od stopnia przewlekłej choroby nerek

Rozprawa doktorskie znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]