Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 19 września 2016 r. o godz. 1100 w Auli budynku Dziekanatu Wydziału w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. dent. Moniki Skowron
na temat       „Przydatność skali wzrokowo-analogowej do oceny poziomu lęku u pacjentów przed leczeniem stomatologicznym”
Promotor:      prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak
Recenzenci:   prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz
                   prof. dr hab. n. med. Joanna Zarzecka

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok

[Przesłano przez: Małgorzata Jankowska]