Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że  w Auli w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

w dniu 21 lipca 2016 r. o godz. 1100
lek. Anny Piętki-Rzyckiej
na temat     „Ocena stężenia pentraksyny 3 u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową”
Promotor:    prof. dr hab. n. med. Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Andrzej Lekston
                  dr hab. n. med. Arkadiusz Derkacz

w dniu 21 lipca 2016 r. o godz. 1230
lek. Katarzyny Jędrzejowskiej
na temat:    „Wpływ cisplatyny i doksorubicyny na układ prooksydacyjno/antyoksydacyjny oraz ekspresję białka p53 w komórkach gruczolakoraka płuc in vitro
Promotor:    dr hab. n. med. Renata Polaniak
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Maria Wardas
                  dr hab. n. med. Piotr Ceranowicz

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]