Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 11.00 w Auli w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. Beaty Dąbkowskiej
na temat      „Wczesne objawy kliniczne przewlekłego zawodowego zatrucia u pracowników narażonych na chlorek winylu”
Promotor:     dr hab. n. med. Renata Złotkowska
Recenzenci:   prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda
                   dr hab. n. med. Anna Krakowiak, prof. IMP


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 - pok. Nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]