Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 14 lipca 2016 r. o godz. 1100 w sali nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

lek. stom. Łukasza Lewkowicza
na temat      „Analiza znajomości leków stosowanych u pacjentów przed leczeniem stomatologicznym”
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowak
Recenzenci:   dr hab. n. med. Tomasz Kocki
                   dr hab. n. med. Dariusz Skaba


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18, Bytom /pok. Nr 8/.
Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]