Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

8 lipca 2016 r.      o godz. 12:00        lek. Agata Sidło-Stawowy
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
Temat pracy:  Ocena profilu hormonalnego i stężenia wybranych adipokin u dziewcząt z wtórnym brakiem miesiączki.
Promotor:       dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop  
Recenzenci:     dr hab. n. med. Jacek Tomaszewski
                     dr hab. n med. Anna Torres

12 lipca 2016 r.      o godz. 11:00        mgr Joanna Bieniek
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:  Trudności diagnostyczne zespołu słabości u pacjentów oddziału geriatrycznego
Promotor:        dr hab. n. med. Jan Szewieczek
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
                      dr hab. n med. Anna Zwierzchowska

12 lipca 2016 r.      o godz. 12:00        mgr Iwona Otremba
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:   Czynniki ryzyka majaczenia u pacjentów oddziału geriatrycznego
Promotor:        dr hab. n. med. Jan Szewieczek 
Recenzenci:      dr hab. n. med. Barbara Gryglewska
                      dr hab. n med. Łukasz Krzych

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenia rozpraw doktorskich, łącznie z recenzjami, umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]