Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  04.07.2016 r.  o godz. 12,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Moniki Maliszewskiej
na temat:    „Wpływ naturalnych substancji o właściwościach przeciwnowotworowych na wiązanie tamoksifenu i letrozolu do albuminy surowicy krwi”
Promotor:    Prof. dr hab. n. farm. Anna Sułkowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Barańska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
                  Prof. dr hab. n. farm. Lucjusz Zaprutko – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                        

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 /-/Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

 

[Przesłano przez:  Anna Jermakowicz]