Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  23.06.2016 r.  o godz. 11,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy   ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Joanny Bienias
 na temat:     „Analiza morfologii i funkcji płytek krwi u pacjentów z ostrą białaczką szpikową poddanych allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych”
Promotor:      Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:    Prof. dr hab. n. med. Krystyna Zawilska – Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB w Poznaniu
                    Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.
Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan
 Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]