Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

14 czerwca 2016 r.      o godz. 13:00        mgr Joanny Trawińskiej
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy: Edukacja przedoperacyjna kobiet z rakiem endometrium.
Promotor:      dr hab. n med. Joanna Skręt – Magierło, prof. UR.
Recenzenci:    prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
                    prof. dr hab. n med. Zbigniew Kojs


[Przesłano przez: Justyna Kandzia]