Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu

w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 1100 
mgr inż. Renaty Baranowskiej
na temat         „Metale ciężkie w glebach uprawnych jako możliwy czynnik zagrożenia zdrowia mieszkańców województwa śląskiego”
Promotor:        dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Jerzy T. Marcinkowski
                      dr hab. Piotr Tomaszewski, prof. nadzw.

w dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 1230 
mgr Małgorzaty Ćwieląg-Drabek
na temat      „Środowiskowe czynniki ryzyka a występowanie nowotworu złośliwego gruczołu krokowego”
Promotor:     dr hab. n. przyr. Ewa Marchwińska-Wyrwał
Recenzenci:   prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe
                   dr hab. Piotr Tomaszewski, prof. nadzw.


Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]