DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

09.06.2016 r. godz. 1000
Lek. Agata PALA-SADZA
Promotor:                      Dr hab. n. med.  Grażyna Lisowska
Temat pracy:                 Nagła głuchota typu odbiorczego – analiza czynników ryzyka

09.06.2016 r. godz. 1130
Lek. Łukasz ZANDECKI
Promotor:                      Prof. dr hab. n. med.  Marianna Janion
Promotor pomocniczy:     Dr n. med. Marcin Sadowski
Temat pracy:                 Trendy zmian w charakterystyce klinicznej i sposobach leczenia oraz ich wpływ na rokowanie kobiet i mężczyzn z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST w Polsce w latach 2005-2011

09.06.2016 r. godz. 1300
Mgr, inż. Diana KITALA
Promotor:                    Dr hab. n. med.  Marek Kawecki
Temat pracy:               Wykorzystanie owodni ludzkiej jako nieinwazyjnego i łatwo dostępnego źródła komórek macierzystych w leczeniu ran oparzeniowych

Rozprawa doktorskie znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu


[Przesłano przez: A. Gil]