Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

6 czerwca 2016 r.      o godz. 12:00        mgr Joanny Trawińskiej
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:   Edukacja przedoperacyjna kobiet z rakiem endometrium.
Promotor:        dr hab. n med. Joanna Skręt – Magierło, prof. UR.
Recenzenci:      prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
                      prof. dr hab. n med. Zbigniew Kojs

7 czerwca 2016 r.      o godz. 13:00       
mgr Paulina Jabłońska
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:    Seksualność i samoocena studentów wybranych uczelni
Promotor:         dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop
Recenzenci:       prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
                       prof. dr hab. n. med. Robert Krysiak

8 czerwca 2016 r.      o godz. 13:00       
lek. Sławomir Kozieł
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
Temat pracy:    Prospektywna ocena plastyki przepukliny pachwinowej metodami: Lichtensteina, Valentiego i Shouldice'a.
Promotor:         dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc
Recenzenci:       prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański
                       dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

9 czerwca 2016 r.      o godz. 12:00        lek. Maciej Huć
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
Temat pracy:    Badanie histopatologiczne wycinka skórno – mięśniowego a obraz kliniczny i wyniki badań dodatkowych u pacjentów z bólami mięśni.
Promotor:         dr hab. n. med. Ewa Motta
Recenzenci:       dr hab. n. med. Zdzisław Maciejka
                       dr hab. n. med. Andrzej  Potemkowski

16 czerwca 2016 r.      o godz. 13:00        mgr Arleta Macierzyńska
na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:    Skuteczność zabiegów zamykania rozszerzonych naczyń krwionośnych u osób ze zmianami naczyniowymi w obrębie twarzy oceniana za pomocą komputerowej analizy obrazu
Promotor:         prof. dr hab. n. med. Aleksandra Kochańska-Dziurowicz
Recenzenci:       dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk
                        prof. dr hab. n. med. Anna Zalewska-Janowska

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenia rozpraw doktorskich, łącznie z recenzjami, umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]