Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  02.06.2016 r.  o godz. 11,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Marty Brożyny
na temat:       „Ocena potencjału leczniczego soleckich wód siarkowych w okresie od 1837 do 1914”
Promotor:     Prof. dr hab. n. hum. Bożena Urbanek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. hum. Halina Lichocka – Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
                   Prof. dr hab. n. farm. Zbigniew Bela – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach www.sum.edu.pl

Prodziekan
 Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]