Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej:

17 maja 2016 r.               o godz. 12.00       lek. Piotr DEFORT
Temat rozprawy: „ Porównanie jakości życia pacjentów po operacyjnym leczeniu dystkopatii szyjnej w zależności od zastosowanej metody leczenia”.
Promotor:       Dr hab.n.med. Stanisław HENDRYK
Recenzenci:     Prof.dr hab.n.med. Marek MOSKAŁA
                     Prof.dr hab.n.med. Andrzej MACIEJCZAK

31 maja 2016 r.                o godz. 10.45    lek. Agnieszka GRĄDEK-MOTYL
Temat rozprawy: „ Ocena wpływu ultradźwięków stosowanych podczas zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowejna stan rogówki i plamki  u pacjentów z cukrzycą typu II ”.
Promotor:       Prof.dr hab.n.med. Ewa MRUKWA-KOMINEK
Recenzenci:     Prof.dr hab.n.med. Roman GOŚ
                     Dr hab.n.med. Agnieszka KUBICKA-TRZĄSKA

31 maja 2016 r.                o godz. 12.00    mgr inż. Joanna WOJEWÓDZKA
Temat rozprawy: „ Ocena in vitro czynników wpływających na bezpieczeństwo stosowania zabiegów elektrostymulacji i stymulacji polem magnetycznym na modelu całkowitej endoprotezy stawu kolanowego”.
Promotor:       Dr hab.n.med. Edward BŁASZCZAK
Recenzenci:     Dr hab.n.med. Jakub TARADAJ
                     Prof.dr hab.n.fiz. Andrzej ŚLĘZAK

7 czerwca 2016 r.            o godz.9.30     lek. Marek MAK
Temat rozprawy:     „ Ocena wpływu minikrążenia pozaustrojowego  na uzyskane parametry hematologiczne i prozapalne u chorych poddanych pomostowaniu wieńcowemu”.
Promotor:       Prof.dr hab.n.med. Ryszard BACHOWSKI
Recenzenci:     Prof.dr hab.n.med. Bogusław KAPELAK
                     Prof.dr hab.n.med. Ryszard JASZEWSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/     Prof.dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]