Dziekan i Rada Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 19 maja 2016 r. o godz. 1000 w sali nr 15 w budynku Dziekanatu w Bytomia przy ul. Piekarskiej 18, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych

mgr Urszuli Kalińskiej
na temat      „Skuteczność profilaktyki zdrowotnej w zapobieganiu próchnicy zębów u dzieci gminy Żywiec”
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Barbara Błońska-Fajfrowska
Recenzenci:   dr hab. n. med. Franciszek Szatko  prof. nadzw.
                   dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska      

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, ul. Piekarska 18 – pokój nr 8.

Dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/  dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok


[Przesłano przez: Jadwiga Dunikowska]