DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 10 maja 2016 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

10.05.2016 r. godz. 1300
Lek. Dorota STOŁTNY
Promotor:          Prof. dr hab. n. med.  Grzegorz Cieślar
Temat pracy:     Wpływ pola elektromagnetycznego generowanego przez system telefonii komórkowej na przebieg procesów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych w strukturach mózgu szczurów

Rozprawa doktorskie znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)

 
[Przesłano przez: A. Gil]