Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  28.04.2016 r.  o godz. 13,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Lek. Adama Krawca 

na temat:       „Wpływ neuropeptydu Y na ośrodkową regulację układu krążenia we wstrząsie krwotocznym u szczurów”
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. biol. Wiesława A. Fogel – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                     Prof. dr  hab. n. med. Ewa Obuchowicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach                                                                                                                                                

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]