Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 18 kwietna 2016 r.  o godz. 1200  w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK O ZDROWIU

 

mgr Anny Rutkowskiej
Temat pracy:  Rehabilitacja chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca leczonych cytostatykami.
Promotor:     dr hab. n. med. Dariusz Jastrzębski
Recenzenci:   prof. dr hab. Krystyna Rożek-Piechura
                     dr hab. Jacek Durmała

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111. Streszczenie rozprawy doktorskiej, łącznie z recenzjami, umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]