Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy   ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora  nauk medycznych

w dniu  30.03.2016 r.  o godz. 12,00  
Mgr Grzegorza Hibnera
na temat:       „Aktywność transkrypcyjna genów związanych z mechanizmami naprawy DNA  w komórkach ludzkich fibroblastów skóry eksponowanych na cyklosporynę A”
Promotor:      Dr hab. n. farm. Adam Wilczok – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:    Prof. dr hab. n. med. Ryszard Słomski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
                    Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Węglarz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  31.03.2016 r.  o godz. 12,00
Mgr Celiny Kruszniewskiej-Rajs
na temat:      „Transkryptom genów związanych z angiogenezą w nowotworach i tkance prawidłowej jelita grubego”
Promotor:       Prof. dr hab. n. med. Urszula Mazurek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. med. Aldona Dembińska-Kieć – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
                     Prof. dr hab. n. med. Antoni Stadnicki – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach       

                                                                                                                                           

Rozprawy doktorskie  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]