Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny i biologii medycznej  :

 

22 marca 2016 r. o godz. 9.30
mgr Łukasz SIEROŃ
Temat rozprawy:  „Wpływ mutacji w genie T11-1 wykrytych u pacjentów z ASD na aktywność kodowanego białka”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Aleksander L.SIEROŃ
Recenzenci:          Dr hab.n.med. Tomasz FRANCUZ
                          Prof.dr hab.n.med. Leszek KACZMAREK

22 marca 2016 r. o godz.10.45
mgr Małgorzata JACHACZ-ŁOPATA
Temat rozprawy:   
„Wartość metody Pilates w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Tadeusz GAŹDZIK
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Bogusław FRAŃCZUK
                          Dr hab.n.med. Grzegorz BAJOR prof.nadzw.SUM

22 marca 2016 r. o godz.12.00
mgr Barbara KRÓL
Temat rozprawy:   „Zogniskowana i radialna fala uderzeniowa w terapii tzw. łokcia tenisisty”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Andrzej FRANEK
Recenzenci:          Prof. dr hab.n.fiz. Andrzej ŚLĘZAK
                          Prof.dr hab.n.med.Józef OPARA

29 marca 2016 r. o godz.12.00
lek. Anna FLAK-WANCERZ
Temat rozprawy:  „Ocena stanu odżywienia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowgo”.
Promotor:            Dr hab.n.med. Urszula GRZYBOWSKA-CHLEBOWCZYK
Recenzenci:          Dr hab.n.med. Jarosław KIERKUŚ
                          Dr hab.n.med. Barbara KAMIŃSKA

5 kwietnia 2016 r. o godz. 10.45
lek. Adam KABIESZ
Temat rozprawy:   „Wpływ ranibizumabu na profil ekspresji genów związanych z aktywnością biologiczną insulinopodobnego czynnika wzrostu ( IGF ) u chorych z wysiękową postacią AMD”.
Promotor:            Prof.dr hab.n.med. Maria FORMIŃSKA-KAPUŚCIK
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Jacek SZAFLIK
                          Prof.dr hab.n.med. Bożena ROMANOWSKA-DIXON

5 kwietnia  2016 r. o godz.12.00
lek. Marcin BINKOWSKI
Temat rozprawy:   „Aktywność układu TNF i stężenie białka wiążącego retinol typu 4 a stan odżywienia i profil hormonalny kobiet z zespołem policystycznych jajników”.
Promotor:            Dr hab.n.med. Paweł MADEJ
Promotor pomocniczy: dr n.med.Grzegorz Franik
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Błażej MĘCZEKALSKI
                          Dr hab.n.med. Paweł BOGDAŃSKI

5 kwietnia  2016 r. o godz.13.15
lek. Rafał BILSKI
Temat rozprawy:   „ Ekspresja wybranych cytokin i czynników wzrostowych w mięśniakach macicy kobiet w wieku przed i pomenopauzalnym”.
Promotor:            Dr hab.n.med. Paweł MADEJ
Promotor pomocniczy: dr n.med. Grzegorz Franik
Recenzenci:          Prof.dr hab.n.med. Grzegorz JAKIEL
                          Prof.dr hab.n.med. Błażej MĘCZEKALSKI

 

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

/-/    Prof. dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]