Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej:

 

26 kwietnia 2016 r. o godz.12.00
mgr Agnieszka KŁYCH-RATUSZNY
Temat rozprawy:   „ Wpływ inkretynomimetyków na stymulowaną TNF-α i glikowaną albuminą ekspresję metaloproteaz macierzy zewnątrzkomórkowej w komórkach mięsni gładkich ściany naczyniowej”.
Promotor:             Dr hab.n.med. Tomasz FRANCUZ
Recenzenci:           Prof.dr hab.n.med. Bogusław OKOPIEŃ
                           Prof.dr hab.n.med. Aldona DEMBIŃSKA-KIEĆ

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof.dr hab. Andrzej Witek 
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]