Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  17.03.2016 r.  o godz. 14,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy   ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Pauliny Borkowskiej
na temat:     „Różnicowanie komórek szpiku szczura do komórek o fenotypie neuronalnym”
Promotor:   Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Marcin Majka – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
                   Dr hab. n. med. Ilona Bednarek – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]