Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej  w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  10.03.2016 r.  o godz. 13,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy  ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Ewy Słodczyk-Mańkowskiej

na temat:     „Biomarkery ryzyka rozwoju miażdżycy u osób palących i niepalących poddanych terapii odwykowej od alkoholu”
Promotor:     Prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak – Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach
Recenzenci:   Prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
                   Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]