Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach zawiadamiają, że dnia 10 marca 2016 r.  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 12:00  
lek. Magdaleny Titz - Bober - na stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna
Temat pracy:  Porównanie metabolizmu kości  otyłych mężczyzn i kobiet powyżej 54 lat.
Promotor:     dr hab. n. med. Michał Holecki
Recenzenci:   prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
                     dr hab. Krzysztof Łabuzek

 

godz. 13:00   ODWOŁANA
mgr Iwony Kowalskiej - na stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu
Temat pracy:  Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń szpitalnych.
Promotor:     dr hab. n. med. Marek Kucharzewski
Recenzenci:   prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka
                     dr hab. Maria Teresa Szewczyk

 

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Streszczenia rozpraw doktorskich, łącznie z recenzjami, umieszczono na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]