DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 1 marca 2016 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

1.03.2016 r. godz. 930
Lek. Anna BILSKA-JANOSIK
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Anita Olejek
Temat pracy:  Wskaźnik procesów autoimmunologicznych u chorych na liszaj twardzinowy sromu po zastosowaniu terapii fotodynamicznej

1.03.2016 r. godz. 11
00
Lek. dent. Agnieszka SREBRZYŃSKA-WITEK
Promotor:           Dr hab. n. med.  Rafał Koszowski
Temat pracy:  Przydatność cyfrowej tomografii wolumetrycznej do oceny morfologii przedniego uzębionego odcinka części zębodołowej żuchwy

1.03.2016 r. godz. 1230
Lek. Dariusz NOWAK
Promotor:           Prof. dr hab. n. med.  Sławomir Kasperczyk
Temat pracy:     Wiskosuplementacja w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego po przebytym urazie kolana a markery układu kostnego i układ antyoksydacyjny


Rozprawa doktorskie znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich przewodów doktorskich wszczętych zgodnie z zapisami ustawy obowiązującej od dnia 1 października 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 84 poz. 455) wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]