Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

16 lutego 2016 r.  o godz. 10.45  lek. Krystyna BEDNARSKA
Temat rozprawy: „ Ocena jakości życia, nadziei podstawowej oraz lęku społecznego i funkcji poznawczych u pacjentów leczonych z powodu krytycznego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Irena KRUPKA-MATUSZCZYK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Dominika DUDEK
                   Prof.dr hab.n.med. Lech CIERPKA

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof.dr hab. Andrzej Witek 
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]