Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej i medycyny:

 

19 stycznia 2016 r. o godz.9.30
mgr Beata ANTOSIEWICZ
Temat rozprawy: „ Analiza jakościowa i ilościowa substancji odurzających powstałych w procesie spalania szałwii lekarskiej i wieszczej”.
Promotor:          Prof.dr hab.n.med. Zofia OLSZOWY
Recenzenci:       Prof.dr hab.n.med. Marcin KAMIŃSKI
                       Prof.dr hab.n.med. Małgotrzata KŁYS

19 stycznia 2016 r. o godz.10.45
lek. Bogusław RUDEL
Temat rozprawy:  „ Ocena wyników angioplastyki przezskórnej po udrożnieniu śródnaczyniowym i subintymalnym przewlekłej niedrożności tętnic w odcinku udowo-podkolanowym”.
Promotor:        Dr hab.n.med. Wacław KUCZMIK
Recenzenci:      Dr hab.n.med. Maciej ZANIEWSKI
                      Prof.dr hab.n.med. Zbigniew KRASIŃSKI

19 stycznia 2016 r. o godz. 12.00
lek. Małgorzata LACH
Temat rozprawy:  „ Jakość życia chorych po małoinwazyjnym pomostowaniu tętnic wieńcowych z użyciem technik endoskopowych w obserwacji odległej ”.
Promotor:       Dr hab.n.med. Łukasz KRZYCH
Recenzenci:     Prof.dr hab.n.med. Ryszard JASZEWSKI
                     Prof.dr hab.bn.med. Katarzyna STOLARZ-SKRZYPEK

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prof.dr hab. Andrzej Witek
Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]