Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  na stopień doktora nauk farmaceutycznych

w dniu  14.12.2015 r.  o godz. 10,00
Mgr Jakuba Rok
na temat:    „Cytotoksyczność i fototoksyczność tetracyklin – badania in vitro z wykorzystaniem melanocytów prawidłowych”
Promotor:    Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. farm. Jerzy Pałka – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                  Prof. dr hab. n. farm. Zofia Dzierżewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  14.12.2015 r.  o godz. 12,00
Mgr Marcina Delijewskiego
na temat:    „Oddziaływanie nikotyny z melaniną – badania in vitro z wykorzystaniem melanocytów prawidłowych”
Promotor:    Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Dr hab. n. farm. Wojciech Miltyk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
                  Dr hab. n. farm. Maria Pytlik prof. nadzw. – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  17.12.2015 r.  o godz. 13,00
Mgr Radosława Balwierza
na temat:    „Otrzymywanie mikrosfer zawierających losartan potasu metodą suszenia rozpyłowego” 
Promotor:    Dr hab. n. farm. Andrzej Jankowski – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. farm. Janusz Pluta – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                  Prof. dr hab. n. farm. Janusz Kasperczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

w dniu  17.12.2015 r.  o godz. 11,00 
Mgr Michała Zielińskiego 
na temat:    „Opracowanie metody wytwarzania biopleksu drożdży wzbogaconego jodem”
Promotor:    Prof. dr hab. n. farm. Barbara Dolińska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Prof. dr hab. n. farm. Marian Zgoda – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
                  Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

Rozprawy doktorskie  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień

 
[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]