Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu  10.12.2015 r.  o godz. 13,00  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk medycznych

Mgr Anety Kościołek
na temat: „Wpływ floretyny i florydzyny na wybrane parametry układu oksydacyjno-redukcyjnego fibroblastów narażonych na stres oksydacyjny”
Promotor:    Dr hab. n. med. Katarzyna Pawłowska-Góral – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Dr hab. n. farm. Andrzej Tokarz – Warszawski Uniwersytet Medyczny
                  Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kondera-Anasz

[Przesłano przez: E. Ramos]