DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2015 roku odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

10.12.2015 r. godz. 830
Lek. Agata JANECKA-PLACEK
Promotor:                      Prof. dr hab. n. med.  Hanna Misiołek
Temat pracy:                 Wpływ znieczulenia podpajęczynówkowego na czynność komórek słuchowych zewnętrznych oceniany metodą emisji otoakustycznych

10.12.2015 r. godz. 1000
Lek. Maja COPIK
Promotor:                    Prof. dr hab. n. med.  Hanna Misiołek
Promotor pomocniczy:   Dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
Temat pracy:               Zastosowanie znieczulenia przykręgowego w uśmierzaniu ostrego bólu pooperacyjnego po zabiegach resekcji nerki

10.12.2015 r. godz. 1130
Lek. Szymon BIAŁKA
Promotor:                    Prof. dr hab. n. med.  Hanna Misiołek
Promotor pomocniczy:   Dr n. med. Andrzej Daszkiewicz
Temat pracy:               Porównanie różnych metod analgezji po operacjach torakochirurgicznych

Rozprawy doktorskie znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.

Streszczenia rozpraw doktorskich wraz z recenzjami znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
(http://sum.edu.pl/postepowanie-awansowe-w-sprawie-stopni-i-tytulu)


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]