Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny :

 

1 grudnia 2015 r.       o godz.10.45     lek. Marcin SYZDÓŁ
Temat rozprawy:  „C-kit-/Oct-4+ / SSEA-4+małe komórki macierzyste o fenotypie komórek zarodkowych (VSEL). Nowa populacja komórek macierzystych serca”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Wojciech WOJAKOWSKI
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Jacek KUBICA
                  Prof.dr hab.n.med. Zbigniew MADEJA

1 grudnia 2015 r.       o godz. 12.00    lek. Alicja BINEK
Temat rozprawy:  „Ocena występowania chorób towarzyszących i wyrównania metabolicznego u dzieci  z cukrzycą typu 1 i niedoborem  immunoglobuliny A”.
Promotor:    Prof.dr hab.n.med. Przemysława JAROSZ-CHOBOT
Recenzenci:  Prof.dr hab.n.med. Małgorzta MYŚLIWIEC
                  Dr hab.n.med. Agnieszka SZADKOWSKA

1 grudnia 2015 r.      o godz. 13.15    lek. Aleksandra ANTOSZ
Temat rozprawy:  „Dynamika zaburzeń funkcji tarczycy u dzieci z cukrzycą typu 1”.
Promotor:    Dr hab.n.med. Aneta GAWLIK
Recenzenci:  Dr hab.n.med. Barbara GŁOWIŃSKA-OLSZEWSKA
                  Dr hab.n.med. Beata PYRŻAK

  

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]