Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że dnia 30 listopada 2015 r.  w sali Rady Wydziału w Katowicach – Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne), odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny:

godz. 10:30   Lek. Marcina Skutila

Temat pracy: Zmiany masy ciała w ciąży a stężenie ludzkiego hormonu laktotropowego
Promotor:    
dr hab. n. med. Rafał Stojko, prof. nadzw. SUM
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Jan Wilczyński
                    dr hab. n. med. Izabela Ulman-Włodarz, prof. nadzw. ATH

godz. 13:00   lek. Marcina Sodowskiego

Temat pracy: Ocena przydatności biopsji kosmówki w diagnostyce prenatalnej
Promotor:    dr hab. n. med. Rafał Stojko, prof. nadzw. SUM
Recenzenci:  prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec-Plinta
                    prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szaflik

 

Rozprawy doktorskie wraz z opiniami recenzentów znajdują się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz

[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]