Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny :

 

17 listopada 2015 r.         o godz. 12.00    lek. Paweł KRZYWDA
Temat rozprawy: „Wpływ komputerowych treningów kognitywnych na funkcjonowanie poznawcze u pacjentów przewlekle leczonych z powodu schizofrenii”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Marek KRZYSTANEK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Alina BORKOWSKA
                   Dr hab.n.med. Robert PUDLO

17 listopada 2015 r.        o godz. 13.15    lek. Marcin KUCHARZEWSKI
Temat rozprawy:  „Analiza czynników rozwoju zespołu pozakrzepowego i jakości życia u chorych z proksymalną zakrzepicą żył kończyn dolnych”.
Promotor:      Dr hab.n.med. Tomasz URBANEK
Recenzenci:    Dr hab.n.med. Marek OLAKOWSKI
                    Prof.dr hab.n.med. Maciej ZANIEWSKI

24 listopada 2015 r.        o godz.12.00      mgr Sylwia SEKTA
Temat rozprawy: „Analiza donacji i wczesnych  wyników transplantacji nerek pobranych od zmarłych dawców narządów w wieku powyżej 60 lat w województwie ślaskim”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Jacek ZIAJA
Recenzenci:   Dr hab.n.med. Tomasz JAKIMOWICZ
                   Dr hab.n.med. Maciej GŁYDA

24 listopada 2015 r.          o godz.13.00     lek. Sylweriusz KOSIŃSKI
Temat rozprawy: 
„Porównanie ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego i ciągłego znieczulenia przykręgowego w analgezji pooperacyjnej po wideotorakoskopowych zabiegach resekcji płata płuca”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Marcin ZIELIŃSKI
Recenzenci:   Prof.dr hab.n..med. Jerzy WORDLICZEK
                   Prof.dr hab.n.med. Witold RZYMAN

 Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek


[Przesłano przez: Jolanta Kotas]