DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
Z ODDZIAŁEM LEKARSKO - DENTYSTYCZNYM W ZABRZU
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

zawiadamia, że odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień naukowy doktora nauk medycznych w gmachu Dziekanatu w Zabrzu przy Placu Traugutta 2:

29.10.2015 r. godz. 1000
Lek. Gabriela CZERWIŃSKA
Promotor:          Dr hab. n. med.  Wojciech Ścierski
Temat pracy:     Ocena wyników leczenia operacyjnego chorych na otosklerozę w Oddziale Klinicznym Laryngologii w Zabrzu w latach 2000-2010

03.11.2015 r. godz. 1230
Lek. Elżbieta TREMBECKA-DUBEL
Promotor:          Dr hab. n. med.  Maria Szczepańska
Temat pracy:     Adekwatność dializy otrzewnowej u dzieci z przewlekłą chorobą nerek

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w siedzibie Dziekanatu Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - pokój 401.


[Przesłano przez: Agnieszka Gil]