Uprzejmie informuję, że  w sali wykładowej im. Prof. Jerzego Szaflarskiego, w siedzibie Uniwersytetu, w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 18, segment C - II piętro, odbędą się 

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH
na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny :


20 października 2015 r.          o godz. 9.30    lek. Ewa PORWIK
Temat rozprawy:  “ Ocena grubości rogówki oraz gęstości i morfologii komórek śródbłonka rogówki przy użyciu mikroskopu endotelialnego u dzieci przed i po zabiegu usunięcia zaćmy wrodzonej z implantacją sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Maria FORMIŃSKA-KAPUŚCIK
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Bronisława KORASZEWSKA-MATUSZEWSKA
                   Prof.dr hab.n.med. Mirosława GRAŁEK

20 października 2015 r.        o godz. 10.45      lek. Marcin GIEREK
Temat rozprawy: „ Dynamika zmian wytrzymałości różnych nici chirurgicznych w środowisku jałowej i zakażonej żółci oraz soku trzustkowego – badanie in vitro”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Paweł LAMPE
Promotor pomocniczy: Dr n.med. Katarzyna Kuśnierz
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Zygmunt GRZEBIENIAK
                   Prof.dr hab.n.med. Zbigniew ŚLEDZIŃSKI

20 października 2015 r.        o godz. 12.00    lek. Paweł GĄSIOR
Temat rozprawy: 
„ Analiza ekspresji białek w ścianie tętnicy po interwencji wieńcowej na modelu przerostu neointimy świni domowej”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Krzysztof  MILEWSKI
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Karol KAMIŃSKI
                   Prof.dr hab.n.med. Leszek BRYNIARSKI

20 października 2015 r.            o godz. 13.15    lek. Aleksander TARGOŃSKI
Temat rozprawy: 
„ Profil ekspresji genów w trudno gojących się ranach”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Zbigniew LORENC
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Iwona ŻAK
                   Dr hab.n.med. Piotr WAŁĘGA

27 października 2015 r.       o godz. 9.30     lek. Przemysław ROMAN
Temat rozprawy:  
Ocena parametrów morfologicznych i czynnościowych wątrób świń modyfikowanych genetycznie po perfuzji i prezerwacji  płynem Biolasol”.
Promotor:     Dr hab.n.med. Grzegorz BUDZIŃSKI
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Artur KWIATKOWSKI
                   Dr hab.n.med. Antoni WYSTRYCHOWSKI

3 listopada 2015 r.           o godz.10.45    lek. Piotr WOSIEWICZ
Temat rozprawy: 
„ Stan układu krzepnięcia i czynności płytek krwi u chorych z marskością wątroby powikłaną zakrzepicą żyły wrotnej w zależności od endotoksemii, obecności rozrostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim i stężenia surowiczego zonuliny”.
Promotor:     Prof.dr hab.n.med. Marek HARTLEB
Recenzenci:   Prof.dr hab.n.med. Tomasz MACH
                   Dr hab.n.med. Krzysztof GUTKOWSKI

Z rozprawami doktorskimi  i opiniami recenzentów można zapoznać się w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Medyków 18.

Prodziekan Wydziału Lekarskiego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Witek

[Przesłano przez: Jolanta Kotas]