Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zawiadamiają, że w dniu 19 października 2015 r.  o godz. 1200 w sali Rady Wydziału  w Katowicach-Ligocie, przy ul. Medyków 12c (Centrum Dydaktyczne) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień

DOKTORA NAUK O ZDROWIU 

Mgr Kamila Barańskiego
Temat pracy: Ocena podejmowania leczenia wspomagającego przewlekłej choroby żylnej.
Promotor:     prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek
Recenzenci:   dr hab. n. med. Dorota Cianciara
                     dr hab. n. med. Tomasz Urbanek

Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w  Katowicach -Ligocie,  przy ul. Medyków 12, pok. 111.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/ prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz


[Przesłano przez: Mariola Wszeborowska]