Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  zawiadamiają, że w dniu  15.10.2015 r.  o godz. 11,30  w sali Rady Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu, przy ul. Jedności 8,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk farmaceutycznych

Mgr Agnieszki Szkudlarek
na temat:„Analiza oddziaływań wybranych leków z glikowaną albuminą surowicy krwi”
Promotor:    Prof. dr hab. n. farm. Anna Sułkowska – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Recenzenci:  Dr hab. n. farm. Jakub Gburek – Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
                  Prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Rozprawa doktorska  znajduje się do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu ul. Jedności 8.

Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
/-/Prof. dr hab. n. med. Krystyna Trzepietowska-Stępień


[Przesłano przez: Elżbieta Ramos]